OWH

EMS entwickelt und fertigt ganzheitliche Systeml├Âsungen f├╝r die elektrische Verbindungstechnik ÔÇô zuverl├Ąssig und von guter Qualit├Ąt!
01.2023

Og├│lne warunki handlowe (OWH) EMS Elektro Metall Schwanenm├╝hle GmbH

1. Postanowienia og├│lne

1.1. W odniesieniu do wszystkich – r├│wnie┼╝ przysz┼éych – um├│w pomi─Ödzy Elektro Metall Schwanenm├╝hle GmbH, Business Park Schwanenm├╝hle, 66851 Horbach, Niemcy (zwanym dalej r├│wnie┼╝ “Sprzedawc─ů”), a przedsi─Öbiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego, a tak┼╝e specjalnymi funduszami prawa publicznego z siedzib─ů w Republice Federalnej Niemiec (zwanym dalej r├│wnie┼╝ “Klientem”), poni┼╝sze Warunki Dostawy maj─ů zastosowanie wy┼é─ůcznie w odniesieniu do dostaw wszystkich produkt├│w EMS i powi─ůzanych us┼éug (“Przedmioty Dostawy”).

1.2. Odmienne og├│lne warunki klient├│w nie wi─ů┼╝─ů sprzedawcy. Odmienne warunki zostaj─ů niniejszym wyra┼║nie odrzucone.

1.3. Umowa, jak r├│wnie┼╝ wszelkie zmiany, umowy dodatkowe, o┼Ťwiadczenia dotycz─ůce jej rozwi─ůzania oraz inne o┼Ťwiadczenia i powiadomienia musz─ů by─ç sporz─ůdzone na pi┼Ťmie, chyba ┼╝e w niniejszych warunkach uzgodniono inaczej.

 

2 Oferta i zawarcie umowy

2.1. Wszystkie oferty z┼éo┼╝one przez sprzedaj─ůcego podlegaj─ů potwierdzeniu, chyba ┼╝e zawieraj─ů okre┼Ťlony termin akceptacji.

2.2. Sprzedawca mo┼╝e zaakceptowa─ç zam├│wienia lub prowizje w ci─ůgu czternastu dni od ich otrzymania. Je┼Ťli potwierdzenie zam├│wienia zawiera nieznaczne zmiany lub uzupe┼énienia, zgoda zostanie uznana za udzielon─ů, je┼Ťli klient nie wyrazi sprzeciwu w ci─ůgu czterech tygodni.

2.3. Wszystkie umowy pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem wymagaj─ů formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.

2.4 Podane przez Sprzedawc─Ö informacje dotycz─ůce przedmiotu dostawy lub us┼éugi (np. wagi, wymiary, warto┼Ťci u┼╝ytkowe, no┼Ťno┼Ť─ç, tolerancje i dane techniczne), jak r├│wnie┼╝ ich reprezentacje (np. rysunki i ilustracje) nie stanowi─ů gwarantowanych cech jako┼Ťciowych, lecz opisy lub identyfikacje dostawy lub us┼éugi.

 

3 W┼éasno┼Ť─ç intelektualna

3.1. Plany oraz inne dokumenty i pomoce o charakterze fizycznym i bezcielesnym – r├│wnie┼╝ w formie elektronicznej – pozostaj─ů w┼éasno┼Ťci─ů intelektualn─ů Sprzedaj─ůcego. Mog─ů one by─ç wykorzystywane wy┼é─ůcznie w zakresie dozwolonym przez Sprzedawc─Ö i nie mog─ů by─ç modyfikowane, powielane ani udost─Öpniane osobom trzecim. Klient zwr├│ci te przedmioty w ca┼éo┼Ťci Sprzedawcy na jego ┼╝─ůdanie. Klient nie mo┼╝e dochodzi─ç ┼╝adnego prawa zatrzymania w stosunku do tego roszczenia o zwrot.

3.2. W zakresie, w jakim przedmioty dostawy lub ich cz─Ö┼Ťci s─ů chronione prawami w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej lub prawami autorskimi, Sprzedawca udziela Klientowi niewy┼é─ůcznego i niezbywalnego prawa do korzystania z nich zgodnie z umow─ů. W przeciwnym razie prawa do eksploatacji pozostaj─ů przy sprzedawcy lub producencie. Reprodukcje lub adaptacje wymagaj─ů uprzedniej pisemnej zgody sprzedawcy.

3.3. Firma, marka i inne oznaczenia na przedmiotach dostawy nie mog─ů by─ç usuwane ani zmieniane.

 

4. prawa u┼╝ytkowania oprogramowania

4.1. Wszelkie oprogramowanie i dokumentacja oprogramowania zawarte w przedmiotach dostawy Sprzedaj─ůcego s─ů chronione prawem autorskim Sprzedaj─ůcego lub producent├│w oprogramowania, od kt├│rych Sprzedaj─ůcy naby┼é licencj─Ö. Wszelkie prawa autorskie i prawa do eksploatacji pozostaj─ů w┼éasno┼Ťci─ů Sprzedawcy lub producent├│w oprogramowania. Klient jest zobowi─ůzany do przestrzegania praw autorskich i praw do eksploatacji, a w szczeg├│lno┼Ťci do nieusuwania ani niezmieniania informacji o prawach autorskich.

4.2. Po zap┼éaceniu uzgodnionej ceny zakupu (je┼Ťli nie uzgodniono oddzielnej ceny zakupu oprogramowania: po dostarczeniu przedmiot├│w dostawy) Sprzedawca udziela Klientowi niewy┼é─ůcznego, niezbywalnego prawa do korzystania z oprogramowania i jego dokumentacji w przedsi─Öbiorstwie Klienta zgodnie z umow─ů na czas nieokre┼Ťlony. Prawo u┼╝ytkowania odnosi si─Ö do okre┼Ťlonego zakresu dostawy, w kt├│rym oprogramowanie jest wdra┼╝ane lub do uzgodnionego w umowie zakresu u┼╝ytkowania oprogramowania. Klient nie jest uprawniony do przekazywania oprogramowania osobom trzecim. Wyj─ůtkiem jest przekazanie zintegrowanego oprogramowania w ramach (od)sprzeda┼╝y kompletnych element├│w dostawy w odniesieniu do praw autorskich i praw do eksploatacji sprzedawcy lub producent├│w oprogramowania.

4.3. Powielanie oprogramowania i dokumentacji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Produkcja kopii zapasowej jest zwolniona z tego postanowienia, pod warunkiem, ┼╝e Klient dostarczy j─ů wraz z odpowiednimi informacjami o prawach autorskich orygina┼éu. W przypadku sprzeda┼╝y lub innego trwa┼éego przekazania przedmiot├│w dostawy wraz z przekazaniem zintegrowanego oprogramowania osobom trzecim, Klient przeka┼╝e kopi─Ö zapasow─ů osobie trzeciej lub j─ů zniszczy. Przetwarzanie i modyfikacja oprogramowania wymaga r├│wnie┼╝ uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, chyba ┼╝e oprogramowanie zosta┼éo wyra┼║nie zatwierdzone do przetwarzania i modyfikacji. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wobec Sprzedawcy wygasaj─ů po wdro┼╝eniu przetwarzania i modyfikacji oprogramowania przez Klienta.

4.4. W przypadku naruszenia niniejszych postanowień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia prawa użytkowania oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

4.5. W razie potrzeby Sprzedawca przedstawi Klientowi dalsze postanowienia producent├│w oprogramowania.

 

5. ceny i p┼éatno┼Ťci

5.1. Ceny maj─ů zastosowanie do dostawy “ex works” (exW – ex works: Business Park Schwanenm├╝hle, 66851 Horbach, Niemcy; zgodnie z Incoterms najnowszej wersji), ale z wy┼é─ůczeniem opakowania i ubezpieczenia. Do cen doliczany jest podatek VAT wed┼éug odpowiedniej stawki, a tak┼╝e c┼éa i op┼éaty oraz inne op┼éaty publiczne w przypadku dostaw eksportowych.

5.2. Co do zasady, ceny b─Öd─ů podawane w euro. Na ┼╝─ůdanie Klienta oferty b─Öd─ů r├│wnie┼╝ sk┼éadane w walucie obcej. W takim przypadku za podstaw─Ö przyjmuje si─Ö aktualny kurs wymiany tej waluty na euro. Oferty w walutach obcych b─Öd─ů zasadniczo wa┼╝ne tylko przez okres dw├│ch tygodni. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dostosowania ofert ze wzgl─Ödu na zmiany kursu wymiany do euro po up┼éywie dwutygodniowego okresu.

5.3. Korekta ceny jest r├│wnie┼╝ mo┼╝liwa, o ile koszty materia┼é├│w i/lub koszty produkcji wzros┼éy o 10% od daty z┼éo┼╝enia oferty, a sprzedaj─ůcy mo┼╝e wiarygodnie wykaza─ç odpowiedni wzrost ceny. W takim przypadku Sprzedaj─ůcy b─Ödzie uprawniony do odpowiedniego dostosowania ceny.

5.4. Zmiany w przedmiocie dostawy, kt├│re maj─ů by─ç dokonane przez Sprzedawc─Ö na ┼╝─ůdanie Klienta po zawarciu umowy, s─ů wi─ů┼╝─ůce dla Sprzedawcy tylko wtedy, gdy zosta┼éy uzgodnione na pi┼Ťmie. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikaj─ůce.

5.5. P┼éatno┼Ťci zgodnie z umowami.

5.6. Sprzedaj─ůcy jest uprawniony do ┼╝─ůdania od Zleceniodawcy zabezpieczenia ceny akredytyw─ů wystawion─ů przez du┼╝y bank w ka┼╝dym czasie.

5.7. Wszystkie p┼éatno┼Ťci b─Öd─ů dokonywane w kwocie netto nie p├│┼║niej ni┼╝ 30 dni od daty wystawienia faktury. P┼éatno┼Ťci mog─ů, wed┼éug uznania Sprzedaj─ůcego, by─ç kompensowane z innymi zaleg┼éymi roszczeniami. Wszystkie p┼éatno┼Ťci b─Öd─ů uwa┼╝ane za dokonane tylko wtedy, gdy Sprzedaj─ůcy mo┼╝e nimi dysponowa─ç bez zastrze┼╝e┼ä.

5.8. Klient b─Ödzie uprawniony do wstrzymania p┼éatno┼Ťci lub ich potr─ůcenia z roszczeniami wzajemnymi wy┼é─ůcznie w zakresie, w jakim jego roszczenia wzajemne s─ů bezsporne lub zosta┼éy prawomocnie stwierdzone.

5.9. Je┼╝eli Klient nie wywi─ů┼╝e si─Ö niezw┼éocznie ze swoich zobowi─ůza┼ä p┼éatniczych pomimo upomnienia, Sprzedawca b─Ödzie uprawniony do:

 • Natychmiastowe uregulowanie wszystkich zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci;
 • wstrzymanie wykonania um├│w, kt├│re nie zosta┼éy jeszcze zrealizowane;
 • Prawo do odst─ůpienia od umowy po up┼éywie rozs─ůdnego terminu dodatkowego i do ┼╝─ůdania odszkodowania.


5.10.
Je┼Ťli Klient nie dokona p┼éatno┼Ťci w terminie, zaleg┼ée kwoty b─Öd─ů oprocentowane od daty wymagalno┼Ťci w wysoko┼Ťci 9% punkt├│w powy┼╝ej odpowiedniej stopy bazowej;

5.11. Sprzedawca jest uprawniony do wykonania lub ┼Ťwiadczenia zaleg┼éych dostaw lub us┼éug wy┼é─ůcznie za zap┼éat─ů z g├│ry lub z┼éo┼╝eniem zabezpieczenia, je┼╝eli po zawarciu umowy dowie si─Ö o okoliczno┼Ťciach, kt├│re mog─ů znacznie obni┼╝y─ç zdolno┼Ť─ç kredytow─ů Klienta i kt├│re zagra┼╝aj─ů sp┼éacie zaleg┼éych roszcze┼ä Sprzedawcy przez Klienta wynikaj─ůcych z danego stosunku umownego (w tym z innych indywidualnych zam├│wie┼ä, do kt├│rych ma zastosowanie ta sama umowa ramowa).

6. dostawa i czas dostawy

6.1. Dostawy b─Öd─ů realizowane zgodnie z ustaleniami.

6.2. Terminy i daty dostaw i us┼éug przyrzeczonych przez Sprzedaj─ůcego maj─ů zawsze zastosowanie jedynie w przybli┼╝eniu, chyba ┼╝e wyra┼║nie przyrzeczono lub uzgodniono sta┼éy termin lub dat─Ö.

6.3. Dotrzymanie terminu dostawy wymaga, aby zam├│wienie zosta┼éo w pe┼éni wyja┼Ťnione, wszystkie zgody zosta┼éy udzielone, a wszystkie dokumenty, p┼éatno┼Ťci i zabezpieczenia, kt├│re maj─ů zosta─ç dostarczone przez Klienta, zosta┼éy otrzymane przez Sprzedawc─Ö na czas. Termin dostawy zostanie odpowiednio przed┼éu┼╝ony, je┼Ťli wy┼╝ej wymienione warunki wst─Öpne nie zostan─ů spe┼énione w terminie.

6.4. Termin dostawy ulega odpowiedniemu przed┼éu┼╝eniu w przypadku op├│┼║nie┼ä w dostawie spowodowanych si┼é─ů wy┼╝sz─ů lub innymi zdarzeniami niemo┼╝liwymi do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (np. wszelkiego rodzaju zak┼é├│ceniami operacyjnymi, trudno┼Ťciami w zaopatrzeniu w materia┼éy, surowce lub energi─Ö, op├│┼║nieniami w transporcie, strajkami, zgodnymi z prawem lokautami, trudno┼Ťciami w uzyskaniu niezb─Ödnych zezwole┼ä urz─Ödowych lub niedostarczeniem lub niedostarczeniem przez dostawc├│w w spos├│b prawid┼éowy lub terminowy), za kt├│re Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci. Je┼╝eli takie zdarzenia znacznie utrudni─ů lub uniemo┼╝liwi─ů Sprzedaj─ůcemu dostaw─Ö lub wykonanie umowy, a przeszkoda nie ma jedynie charakteru tymczasowego, Sprzedaj─ůcy mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy.

W zakresie, w jakim nie mo┼╝na racjonalnie oczekiwa─ç, ┼╝e Klient przyjmie dostaw─Ö lub us┼éug─Ö w wyniku op├│┼║nienia, mo┼╝e on odst─ůpi─ç od umowy w drodze niezw┼éocznego pisemnego o┼Ťwiadczenia skierowanego do Sprzedawcy.

6.5. Cz─Ö┼Ťciowe dostawy s─ů dopuszczalne.

 

 

7 Przeniesienie ryzyka, akceptacja

7.1. Przej┼Ťcie ryzyka reguluje uzgodniona klauzula dostawy zgodnie z punktem 5.1. W przypadku cz─Ö┼Ťciowego wykonania i ┼Ťwiadczenia innych us┼éug, ryzyko przechodzi jednak zgodnie z klauzul─ů dostawy. Sprzedaj─ůcy ubezpieczy przedmiot dostawy od kradzie┼╝y, st┼éuczenia, szk├│d transportowych, po┼╝aru i zalania lub innych mo┼╝liwych do ubezpieczenia ryzyk wy┼é─ůcznie na wyra┼║ne ┼╝─ůdanie Klienta i na jego koszt.

7.2. Po dostarczeniu przedmiot├│w dostawy Sprzedawca za┼╝─ůda od Klienta niezw┼éocznego przyj─Öcia przedmiot├│w dostawy. W przypadku stwierdzenia wad nale┼╝y je niezw┼éocznie zg┼éosi─ç Sprzedawcy.

 

8. gwarancja

Wady materiałowe

8.1. W przypadku wyst─ůpienia wady, Sprzedaj─ůcy jest w pierwszej kolejno┼Ťci zobowi─ůzany i uprawniony do wyboru pomi─Ödzy usuni─Öciem wady a dostaw─ů zast─Öpcz─ů. W przypadku usuni─Öcia wady Sprzedaj─ůcy poniesie niezb─Ödne koszty, o ile nie zostan─ů one zwi─Ökszone z powodu umiejscowienia przedmiotu dostawy w miejscu innym ni┼╝ miejsce wykonania zobowi─ůzania. Uznaje si─Ö, ┼╝e usuni─Öcie wady nie powiod┼éo si─Ö najwcze┼Ťniej przy drugiej nieudanej pr├│bie, chyba ┼╝e dalsze pr├│by usuni─Öcia wady s─ů uzasadnione i akceptowalne dla Klienta ze wzgl─Ödu na przedmiot dostawy.

8.2. Klient jest uprawniony, wed┼éug w┼éasnego uznania, do obni┼╝enia ceny zakupu (obni┼╝ka) lub do odst─ůpienia od umowy i ┼╝─ůdania odszkodowania zamiast ┼Ťwiadczenia zgodnie z przepisami ustawowymi zawartymi w punkcie 10, je┼╝eli Sprzedawca powa┼╝nie i ostatecznie odm├│wi dalszego ┼Ťwiadczenia lub je┼╝eli dalsze ┼Ťwiadczenie nie powiod┼éo si─Ö, jest nierozs─ůdne dla Klienta lub bezskutecznie wyznaczono rozs─ůdny termin dalszego ┼Ťwiadczenia. Powy┼╝sze nie ma zastosowania, je┼╝eli Sprzedawca jest uprawniony do odmowy dalszego ┼Ťwiadczenia na podstawie przepis├│w ustawowych.

8.3. Roszczenia z tytu┼éu wad s─ů wykluczone, je┼╝eli sprzedawca nie zosta┼é niezw┼éocznie powiadomiony o wadzie. Gwarancja nie ma r├│wnie┼╝ zastosowania w przypadku jedynie nieznacznych odchyle┼ä od uzgodnionej jako┼Ťci, w przypadku jedynie nieznacznego pogorszenia u┼╝yteczno┼Ťci, w przypadku naturalnego zu┼╝ycia lub szk├│d powsta┼éych po przeniesieniu ryzyka w wyniku nieprawid┼éowej lub niedba┼éej obs┼éugi, nadmiernego obci─ů┼╝enia, nieodpowiednich materia┼é├│w eksploatacyjnych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego pod┼éo┼╝a budowlanego lub wynikaj─ůcych ze szczeg├│lnych lub zewn─Ötrznych wp┼éyw├│w, kt├│re nie s─ů obj─Öte umow─ů, a tak┼╝e w przypadku niemo┼╝liwych do odtworzenia b┼é─Öd├│w oprogramowania. W przypadku dokonania niew┼éa┼Ťciwych modyfikacji przez stron─Ö lub osoby trzecie, roszczenia z tytu┼éu wad i wynikaj─ůcych z nich konsekwencji r├│wnie┼╝ nie b─Öd─ů przys┼éugiwa┼éy.

Wady prawne

8.4. Je┼╝eli korzystanie z przedmiot├│w dostawy w ustawowych terminach prowadzi do naruszenia praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej lub praw autorskich w miejscu dostawy, Sprzedawca, wed┼éug w┼éasnego uznania, albo zapewni Klientowi prawo do dalszego u┼╝ytkowania, albo zmodyfikuje przedmioty dostawy w taki spos├│b, aby naruszenie praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej lub praw autorskich ju┼╝ nie istnia┼éo.

Je┼Ťli nie jest to mo┼╝liwe na warunkach uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, Sprzedaj─ůcy odbierze przedmioty dostawy i zwr├│ci cen─Ö zakupu pomniejszon─ů o kwot─Ö uwzgl─Ödniaj─ůc─ů wykorzystanie i stan przedmiot├│w dostawy w momencie ich zwrotu.

Ponadto Sprzedawca zabezpieczy Klienta przed bezspornymi lub prawomocnie stwierdzonymi roszczeniami odpowiednich w┼éa┼Ťcicieli praw w┼éasno┼Ťci lub praw autorskich.

 

8.5. Powy┼╝sze zobowi─ůzania s─ů rozstrzygaj─ůce w przypadku naruszenia praw w┼éasno┼Ťci i praw autorskich. Maj─ů one zastosowanie tylko wtedy, gdy

 • Klient jest zobowi─ůzany do niezw┼éocznego poinformowania sprzedawcy o dochodzonej ochronie lub naruszeniu praw autorskich, .
 • klient wspiera sprzedawc─Ö w rozs─ůdnym zakresie w obronie dochodzonych roszcze┼ä.
 • Wszelkie ┼Ťrodki obronne, w tym ┼Ťrodki pozas─ůdowe, s─ů zastrze┼╝one dla sprzedawcy.
 • przedmioty dostawy nie zosta┼éy wyprodukowane lub zmodyfikowane zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy.
 • naruszenie praw nie by┼éo spowodowane faktem, ┼╝e Klient zmodyfikowa┼é przedmiot dostawy we w┼éasnym zakresie lub u┼╝ywa┼é go niezgodnie z umow─ů.

 

9. okres przedawnienia

Roszczenia gwarancyjne z tytu┼éu wady materia┼éowej lub wady prawnej ulegaj─ů przedawnieniu po up┼éywie roku od odbioru, ale nie p├│┼║niej ni┼╝ 18 miesi─Öcy od dostawy.

 

10. Odpowiedzialno┼Ť─ç

10.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç wobec Klienta w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:

 • W przypadku umy┼Ťlnego dzia┼éania lub ra┼╝─ůcego zaniedbania ze strony kierownictwa firmy lub pracownik├│w wykonawczych,
 • w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowi─ůza┼ä umownych, w przypadku zwyk┼éego zaniedbania ograniczonego do szkody racjonalnie przewidywalnej w ramach umowy,
 • w przypadku zawinionego uszczerbku na ┼╝yciu, ciele lub zdrowiu,
 • je┼╝eli Sprzedaj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç na podstawie ustawy o odpowiedzialno┼Ťci za produkt za obra┼╝enia cia┼éa lub szkody maj─ůtkowe w przedmiotach u┼╝ytkowanych prywatnie w przypadku wad przedmiotu dostawy,
 • lub w przypadku niezgodno┼Ťci z obietnicami gwarancyjnymi, jak r├│wnie┼╝ w przypadku wad zatajonych podst─Öpnie.

  

11. zastrze┼╝enie w┼éasno┼Ťci *

11.1. O ile nie uzgodniono inaczej, przedmioty dostawy (towary obj─Öte zastrze┼╝eniem w┼éasno┼Ťci) pozostaj─ů w┼éasno┼Ťci─ů sprzedaj─ůcego do momentu pe┼énej zap┼éaty wszystkich roszcze┼ä przys┼éuguj─ůcych sprzedaj─ůcemu z tytu┼éu stosunk├│w handlowych z klientem oraz roszcze┼ä powsta┼éych w przysz┼éo┼Ťci – w tym roszcze┼ä salda z rachunku bie┼╝─ůcego.

11.2. Klient powinien traktowa─ç zastrze┼╝one towary z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů. Powinien ubezpieczy─ç je na w┼éasny koszt od ognia, wody i kradzie┼╝y.

11.3. Klient jest uprawniony do sprzeda┼╝y zastrze┼╝onych towar├│w w ramach zwyk┼éej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Zleceniodawca nie mo┼╝e zastawi─ç towaru zastrze┼╝onego ani przenie┼Ť─ç go na zabezpieczenie. Jest on zobowi─ůzany do zabezpieczenia praw Sprzedaj─ůcego w zakresie kredytowanej odsprzeda┼╝y towar├│w zastrze┼╝onych. Klient niniejszym ceduje na Sprzedawc─Ö w ca┼éo┼Ťci, w drodze zabezpieczenia, roszczenia Klienta o zap┼éat─Ö wobec jego klient├│w wynikaj─ůce z odsprzeda┼╝y towaru zastrze┼╝onego, jak r├│wnie┼╝ te roszczenia Klienta zwi─ůzane z towarem zastrze┼╝onym, kt├│re powstaj─ů wobec jego klient├│w lub os├│b trzecich z jakiegokolwiek innego powodu prawnego (w szczeg├│lno┼Ťci roszczenia wynikaj─ůce z czyn├│w niedozwolonych i roszczenia o ┼Ťwiadczenia ubezpieczeniowe), w tym wszystkie roszczenia salda z rachunku bie┼╝─ůcego. Sprzedaj─ůcy niniejszym akceptuje cesj─Ö. Zleceniodawca mo┼╝e pobiera─ç te wierzytelno┼Ťci scedowane na Sprzedawc─Ö na jego rachunek we w┼éasnym imieniu w imieniu Sprzedawcy, o ile niniejsze upowa┼╝nienie nie zostanie odwo┼éane. Nie narusza to prawa Sprzedaj─ůcego do samodzielnego dochodzenia roszcze┼ä; Sprzedaj─ůcy nie b─Ödzie jednak dochodzi┼é roszcze┼ä samodzielnie i nie odwo┼éa upowa┼╝nienia do ich dochodzenia, o ile Zleceniodawca nale┼╝ycie wywi─ůzuje si─Ö ze swoich zobowi─ůza┼ä p┼éatniczych. Je┼Ťli jednak Zleceniodawca naruszy umow─Ö – w szczeg├│lno┼Ťci je┼Ťli nie wywi─ůza┼é si─Ö z p┼éatno┼Ťci roszczenia o zap┼éat─Ö – Sprzedaj─ůcy mo┼╝e za┼╝─ůda─ç, aby Zleceniodawca ujawni┼é Sprzedaj─ůcemu scedowane roszczenia i odpowiednich d┼éu┼╝nik├│w, powiadomi┼é odpowiednich d┼éu┼╝nik├│w o cesji i przekaza┼é Sprzedaj─ůcemu wszystkie dokumenty oraz udzieli┼é wszelkich informacji, kt├│rych potrzebuje do dochodzenia roszcze┼ä.

11.4. Zleceniodawca b─Ödzie wspiera┼é Sprzedawc─Ö w dzia┼éaniach maj─ůcych na celu zabezpieczenie i, w razie potrzeby, wyegzekwowanie zastrze┼╝enia w┼éasno┼Ťci Sprzedawcy. O ile osoby trzecie dochodz─ů praw do przedmiotu dostawy lub rozporz─ůdzaj─ů nim, Zleceniodawca niezw┼éocznie powiadomi o tym Sprzedawc─Ö.

11.5. Je┼╝eli Klient zalega z p┼éatno┼Ťci─ů lub w inny spos├│b powa┼╝nie narusza umow─Ö, Sprzedawca jest uprawniony do odebrania przedmiotu dostawy. Odebranie, jak r├│wnie┼╝ zaj─Öcie przedmiotu dostawy przez Sprzedawc─Ö nie stanowi odst─ůpienia od umowy.

11.6. Je┼╝eli zastrze┼╝enie w┼éasno┼Ťci nie jest skuteczne w powy┼╝szej formie zgodnie z prawem kraju przeznaczenia, g┼é├│wny zobowi─ůzany b─Ödzie wsp├│┼épracowa─ç przy ustanowieniu zabezpieczenia na rzecz sprzedaj─ůcego zgodnie z przepisami obowi─ůzuj─ůcymi w jego kraju.


12. postanowienia końcowe

12.1. Miejscem jurysdykcji dla wszelkich spor├│w wynikaj─ůcych ze stosunk├│w handlowych pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem jest miejsce wykonania umowy. Sprzedawca jest jednak uprawniony do pozwania Zleceniodawcy w ka┼╝dym s─ůdzie w┼éa┼Ťciwym wed┼éug przepis├│w prawa. Niniejsze postanowienie nie narusza obowi─ůzkowych przepis├│w ustawowych dotycz─ůcych wy┼é─ůcznych miejsc jurysdykcji.

12.2. Stosunki mi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem podlegaj─ů wy┼é─ůcznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wy┼é─ůczeniem Konwencji Narod├│w Zjednoczonych o umowach mi─Ödzynarodowej sprzeda┼╝y towar├│w oraz z wy┼é─ůczeniem prawa kolizyjnego, mi─Ödzynarodowego prawa prywatnego.

12.3. Klient mo┼╝e przenie┼Ť─ç prawa wynikaj─ůce z niniejszej umowy na osoby trzecie wy┼é─ůcznie za uprzedni─ů pisemn─ů zgod─ů.

 

* Klauzula dodatkowa do rozszerzonego zastrze┼╝enia w┼éasno┼Ťci:

Uzgodniono nast─Öpuj─ůce proste i rozszerzone zastrze┼╝enie w┼éasno┼Ťci:

 1. Przedmioty dostaw (towary zastrze┼╝one) pozostaj─ů w┼éasno┼Ťci─ů dostawcy (sprzedawcy) do czasu spe┼énienia wszystkich roszcze┼ä przys┼éuguj─ůcych mu wobec nabywcy (klienta) wynikaj─ůcych ze stosunk├│w handlowych. Je┼╝eli warto┼Ť─ç wszystkich zabezpiecze┼ä, do kt├│rych Dostawca jest uprawniony, przekracza kwot─Ö wszystkich zabezpieczonych roszcze┼ä o wi─Öcej ni┼╝ 20%, Dostawca zwolni odpowiedni─ů cz─Ö┼Ť─ç zabezpiecze┼ä na ┼╝─ůdanie Nabywcy; Dostawca jest uprawniony do wyboru mi─Ödzy r├│┼╝nymi zabezpieczeniami przy zwalnianiu zabezpiecze┼ä.
 2. W okresie obowi─ůzywania zastrze┼╝enia w┼éasno┼Ťci Nabywcy nie wolno zastawia─ç ani przenosi─ç w┼éasno┼Ťci w drodze zabezpieczenia, a odsprzeda┼╝ jest dozwolona wy┼é─ůcznie odsprzedawcom w zwyk┼éym toku dzia┼éalno┼Ťci i wy┼é─ůcznie pod warunkiem, ┼╝e odsprzedawca otrzyma p┼éatno┼Ť─ç od swojego klienta lub dokona zastrze┼╝enia, ┼╝e w┼éasno┼Ť─ç nie przejdzie na klienta, dop├│ki ten ostatni nie wype┼éni swoich zobowi─ůza┼ä p┼éatniczych.

  .
 3. Je┼Ťli Nabywca odsprzedaje towary obj─Öte zastrze┼╝eniem w┼éasno┼Ťci, ju┼╝ teraz ceduje swoje przysz┼ée roszczenia z tytu┼éu odsprzeda┼╝y wobec swoich klient├│w wraz ze wszystkimi prawami pomocniczymi – w tym wszelkie roszczenia salda – na Dostawc─Ö w drodze zabezpieczenia bez konieczno┼Ťci sk┼éadania dalszych specjalnych o┼Ťwiadcze┼ä. Je┼╝eli towary obj─Öte zastrze┼╝eniem w┼éasno┼Ťci s─ů odsprzedawane wraz z innymi przedmiotami bez uzgodnienia indywidualnej ceny za towary obj─Öte zastrze┼╝eniem w┼éasno┼Ťci, Nabywca ceduje na Dostawc─Ö t─Ö cz─Ö┼Ť─ç ca┼ékowitego roszczenia cenowego, kt├│ra odpowiada cenie towar├│w obj─Ötych zastrze┼╝eniem w┼éasno┼Ťci zafakturowanych przez Dostawc─Ö.

  .
 4. a) Nabywca mo┼╝e przetwarza─ç towary zastrze┼╝one lub miesza─ç je lub ┼é─ůczy─ç z innymi przedmiotami. Przetwarzanie zostanie przeprowadzone dla Dostawcy. Nabywca b─Ödzie przechowywa┼é powsta┼éy nowy przedmiot dla Dostawcy z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů ostro┼╝nego przedsi─Öbiorcy. Nowa rzecz b─Ödzie uwa┼╝ana za towar zastrze┼╝ony.b) Dostawca i Nabywca uzgadniaj─ů ju┼╝ teraz, ┼╝e w przypadku po┼é─ůczenia lub zmieszania z innymi rzeczami nienale┼╝─ůcymi do Dostawcy, Dostawca b─Ödzie w ka┼╝dym przypadku uprawniony do wsp├│┼éw┼éasno┼Ťci nowej rzeczy w wysoko┼Ťci udzia┼éu wynikaj─ůcego ze stosunku warto┼Ťci po┼é─ůczonych lub zmieszanych towar├│w zastrze┼╝onych do warto┼Ťci pozosta┼éych towar├│w w momencie po┼é─ůczenia lub zmieszania. Nowy przedmiot b─Ödzie w takim zakresie uwa┼╝any za towar zastrze┼╝ony.d) Je┼╝eli Kupuj─ůcy po┼é─ůczy towar zastrze┼╝ony z nieruchomo┼Ťci─ů lub ruchomo┼Ťci─ů, bez konieczno┼Ťci sk┼éadania dalszych specjalnych o┼Ťwiadcze┼ä, przeniesie on r├│wnie┼╝ na Dostawc─Ö swoj─ů wierzytelno┼Ť─ç przys┼éuguj─ůc─ů mu jako wynagrodzenie za po┼é─ůczenie ze wszystkimi prawami pomocniczymi jako zabezpieczenie w wysoko┼Ťci po┼é─ůczonego towaru zastrze┼╝onego, do pozosta┼éego po┼é─ůczonego towaru w momencie po┼é─ůczenia..
 5. c) Postanowienie dotycz─ůce cesji wierzytelno┼Ťci zgodnie z punktem 3 stosuje si─Ö r├│wnie┼╝ do nowej pozycji. Cesja ma jednak zastosowanie tylko do kwoty odpowiadaj─ůcej warto┼Ťci przetworzonych, po┼é─ůczonych lub mieszanych towar├│w zastrze┼╝onych zafakturowanych przez dostawc─Ö.
 6. Do czasu odwo┼éania Nabywca jest uprawniony do dochodzenia scedowanych wierzytelno┼Ťci z tytu┼éu odsprzeda┼╝y. W przypadku uzasadnionej przyczyny, w szczeg├│lno┼Ťci zw┼éoki w p┼éatno┼Ťci, zaprzestania p┼éatno┼Ťci, wszcz─Öcia post─Öpowania upad┼éo┼Ťciowego, protestu weksla lub uzasadnionych oznak nadmiernego zad┼éu┼╝enia lub zbli┼╝aj─ůcej si─Ö niewyp┼éacalno┼Ťci Nabywcy, Dostawca jest uprawniony do odwo┼éania upowa┼╝nienia Nabywcy do inkasa. Ponadto Dostawca mo┼╝e, po uprzednim ostrze┼╝eniu i zachowaniu rozs─ůdnego terminu, ujawni─ç cesj─Ö na zabezpieczenie, zrealizowa─ç scedowane roszczenia i za┼╝─ůda─ç ujawnienia cesji na zabezpieczenie przez Nabywc─Ö na rzecz Klienta.
 7. W przypadku zaj─Öcia, konfiskaty lub innych rozporz─ůdze┼ä lub interwencji os├│b trzecich, Nabywca niezw┼éocznie powiadomi Dostawc─Ö. Je┼Ťli uzasadniony interes jest uzasadniony, Nabywca niezw┼éocznie przeka┼╝e Dostawcy dokumenty wymagane do dochodzenia swoich praw wobec klienta.
 8. W przypadku naruszenia obowi─ůzk├│w przez Nabywc─Ö, w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku zw┼éoki w p┼éatno┼Ťci, Dostawca jest uprawniony do odst─ůpienia od umowy, a tak┼╝e do odebrania zatrzymanego towaru po bezskutecznym up┼éywie rozs─ůdnego terminu wyznaczonego Nabywcy do wykonania; przepisy ustawowe dotycz─ůce dyspensy na wyznaczenie terminu pozostaj─ů nienaruszone. Klient jest zobowi─ůzany do wydania towaru. Odebranie lub zaj─Öcie zastrze┼╝onego towaru przez Dostawc─Ö nie stanowi odst─ůpienia od umowy, chyba ┼╝e Dostawca wyra┼║nie to o┼Ťwiadczy┼é.
Rozwi─ůzania systemowe
Pojedyncze szyny zbiorcze
Usługi inżynieryjne

Kompetencje EMS

Wszystko z jednego źródła

Niezawodno┼Ť─ç, jako┼Ť─ç i zr├│wnowa┼╝ony rozw├│j s─ů naszymi roszczeniami. Jako strategiczny partner jeste┼Ťmy pierwszym wyborem dla naszych klient├│w.

Montaż podzespołów

W razie potrzeby szyny zbiorcze mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ montowane na miejscu u klienta lub mo┼╝emy przej─ů─ç wst─Öpny monta┼╝ Zespo┼éy ex works.

Shape
Zertifizierungen

EMS jest certyfikowany zgodnie z
DIN EN ISO 9001:2015

Technologia ┼é─ůczenia dostosowana do potrzeb klienta

Certyfikowana firma spawalnicza

EMS Elektro Metall Schwanenm├╝hle GmbH jest certyfikowanym spawalnikiem zgodnie z norm─ů DIN EN ISO 3834 T3. Nasze techniki ┼é─ůczenia i lutowania s─ů wa┼╝n─ů podstawow─ů kompetencj─ů dla produkcji naszych komponent├│w i rozwi─ůza┼ä systemowych.

Opr├│cz klasycznych technik spawania oferujemy r├│wnie┼╝ r├│┼╝ne specjalne procesy w razie potrzeby – porozmawiaj z nami!

EMS Zertifikat Schweissfachbetrieb
Shape
EMS Elektro Metall Spezialprodukte Sp. z.o.o.
Telefon
Fax

+49 6307 9116 691

Masz pytania lub potrzebujesz wyceny?
Skontaktuj si─Ö z nami - czekamy na wiadomo┼Ť─ç od Ciebie!

EMS Administration